Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ηλίας Μυριάνθους
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Μαριέλλα Αριστείδου Λίνος Παπαγιάννης
Μαρίνος Μουσιούττας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Οκτωβρίου 2018. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο αναλογιστής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της ΠΑΣΥΔΥ και της Πρωτοβουλίας Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να τεθεί υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η κάλυψη του κενού που υπάρχει στον ισχύοντα περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο αναφορικά με τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς συμμόρφωσης, σε επαναλαμβανόμενες υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή, στο πλαίσιο της εξέτασης από τον ίδιο των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κληθέντες στη συνεδρία συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, παρ’ όλο που δε διαφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ανέφερε ότι ουδεμία διαβούλευση έγινε με τους κοινωνικούς εταίρους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

31η Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων