Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 8 Οκτωβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 30 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) Κανονισμών, ώστε να αρθεί η στρέβλωση που εντοπίστηκε στην εθνική νομοθεσία αναφορικά με την υπαγωγή μεταχειρισμένων ενωσιακών μεταφορικών μέσων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπεται αφενός μεν ότι σε περίπτωση μη διευθέτησης του μεταφορικού μέσου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας θα έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν γραπτή προειδοποίηση στον εισαγωγέα του μεταφορικού μέσου με την οποία θα τον ενημερώνουν για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της πρόνοιας για επιβολή προστίμου και κατάσχεσης του μεταφορικού μέσου, αφετέρου δε παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης του κατασχεθέντος μεταφορικού μέσου από τον εισαγωγέα στην περίπτωση καταβολής των αναλογούντων δασμών, φόρων και άλλων οφειλών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υπαγωγή μεταχειρισμένων ενωσιακών μεταφορικών μέσων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τους φόρους κατανάλωσης επιτρέπεται, μόνο όταν αυτά εισάγονται στη Δημοκρατία από πρόσωπα τα οποία προτίθενται να παραμείνουν στην Κύπρο προσωρινά.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζοντας την ισχύουσα εθνική νομοθεσία προχώρησε σε καταγγελία στη Δημοκρατία αναφορικά με τις κατασχέσεις οχημάτων στις οποίες προβαίνει το Τμήμα Τελωνείων σε περίπτωση μη καταβολής των αναλογούντων φόρων κατανάλωσης μετά από τη λήξη του εν λόγω φορολογικού καθεστώτος, καθότι το μέτρο αυτό κρίθηκε δυσανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και ασυμβίβαστο με την αρχή της αναλογικότητας. Συναφώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία πριν από την επιβολή οποιασδήποτε προβλεπόμενης κύρωσης θα ενημερώνεται γραπτώς ο κάτοχος του οχήματος για το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου, όπως και για τη δυνατότητα κατάσχεσής του, το Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρθηκε, κρίνει ότι το ανακύψαν ζήτημα ρυθμίζεται ικανοποιητικά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου τάσσεται υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων