Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2018. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου κυρωτικού νόμου περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να αντικατασταθεί το αναθεωρημένο Προσάρτημα I, που περιλαμβάνεται στο Μέρος Ι και στο Μέρος ΙΙ αυτού και το οποίο ισχύει για το έτος 2018.

Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση προτείνεται να αντικατασταθεί ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του 2016 με τον νέο αναθεωρημένο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2018.

Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής, ο πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ ενημέρωσε την επιτροπή για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της εν λόγω Αρχής και την εφαρμογή των προνοιών της πιο πάνω διεθνούς σύμβασης.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την ανάγκη προώθησης της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την αντικατάσταση του πιο πάνω καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν υπόψη της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

24 Σεπτεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων