Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου 2018. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €500.000 και η χρήση τους για την κάλυψη υπερωριακής αποζημίωσης και καταβολής επιδομάτων.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη της υπερωριακής αποζημίωσης και καταβολής επιδομάτων στους υπαλλήλους της ΑΤΗΚ αναδρομικά, δηλαδή για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, στη βάση της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Πλαίσιο 2015-2018 για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους ημικρατικούς οργανισμούς, η οποία υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017 από τον Υπουργό Οικονομικών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Σύμφωνα με ίδια στοιχεία, στην εν λόγω συμφωνία προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι νέες ρυθμίσεις για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης και άλλων επιδομάτων θα έχουν αναδρομική εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2017 και η κυβέρνηση θα λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίησή τους.

Συναφώς, με βάση τις νέες ρυθμίσεις:

1. Κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τη 1.00 μ.μ. ως 1,2 ώρες και κατά τα Σάββατα από τη 1.00 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση περιπτώσεις υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο, για τις οποίες κάθε μία ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τα Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυκτα λογίζεται ως 1,2 ώρες.

2. Ο τρόπος υπολογισμού της πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις δημόσιες αργίες αναφορικά με εργάσιμες ώρες πέραν του καθορισμένου ωραρίου του προγράμματος εργασίας καθορίζεται στο 1:1,7.

3. Η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή των υπαλλήλων μειώνεται κατά 20%.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Οικονομικών, οι συμπληρωματικές πιστώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης για καθημερινές (€214.000).

2. Αμοιβή απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες (€160.000).

3. Επιδόματα (€126.000).

Οι εκπρόσωποι της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών την κατά νόμο έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2018.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

24 Σεπτεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων