Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Γενικού Χημείου του Κράτους - Θέση Ανώτερου Χημικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Δημήτρης Δημητρίου Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για λήψη απόφασης.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Χημικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], ώστε να διαγραφτεί από τα απαιτούμενα προσόντα η προϋπόθεση που αφορά το μεταπτυχιακό δίπλωμα, σύμφωνα με την οποία το προσόν αυτό, για να αποτελεί πλεονέκτημα, πρέπει να μην έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διορισμού του υποψηφίου στις αμέσως κατώτερες θέσεις Χημικού 2ης Τάξεως ή Χημικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την προτεινόμενη τροποποίηση η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ως το αρμόδιο όργανο, θα ερμηνεύει και θα εφαρμόζει το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας με βάση την εκάστοτε νομολογία, όπως πράττει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις σχεδίων υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων