Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε οι διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, με τις οποίες η παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας εξομοιώνεται με τη μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις εκείνες που η μίσθωση δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί παράδοση αγαθού, τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, αντί την 1η Σεπτεμβρίου 2018, όπως προβλέπεται στον εν λόγω νόμο.

Όπως είναι γνωστό η Βουλή των Αντιπροσώπων την 4η Μαΐου 2018 ψήφισε σε νόμο σχετική πρόταση νόμου, ο οποίος προβλέπει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας, για σκοπούς ισονομίας, θα τυγχάνει της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης, ως προς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), με τη μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που η μίσθωση δυνατό να θεωρείται παράδοση αγαθού. Η ρύθμιση αυτή προωθήθηκε στη βάση της αρχής της ουδετερότητας του φόρου, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινού συστήματος ΦΠΑ και η οποία απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση ως προς την επιβολή ΦΠΑ παρόμοιων περιπτώσεων παράδοσης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες κατ’ ανάγκη ανταγωνίζονται οι μεν τις δε, καθώς και τη διαφορετική μεταχείριση επιχειρηματιών που πραγματοποιούν ίδιας φύσεως πράξεις.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συμμαχία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων