Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2018. Στην πιο πάνω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛ) και της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία και η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Γιώργο Περδίκη, πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, είναι η τροποποίηση του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου [Νόμος αρ. 146(Ι) του 2009], ώστε, κατά τη διαδικασία πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε περιπτώσεις που ο αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων απασχόλησης είναι μικρότερος από πέντε, για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού του 10% να λαμβάνεται υπόψη και να προστίθεται στον αριθμό των υπό αναφορά θέσεων όχι μόνο ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και των προηγούμενων συναπτών ετών, αφού τα προηγούμενα έτη δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της, απώτερος στόχος της πρότασης νόμου είναι η αποκατάσταση της αδικίας που δημιουργείται στις προσλήψεις ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες είναι πολύ περιορισμένες σε έκταση λόγω και του πολύ περιορισμένου αριθμού προσλήψεων γενικότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υφιστάμενη νομοθεσία για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εφαρμόστηκε σε τρεις περιπτώσεις το 2011, σε μία περίπτωση το 2012, σε καμία περίπτωση κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015, σε μία περίπτωση το 2016 και σε δύο περιπτώσεις το 2017. Ως εκ των πιο πάνω, με την πρόταση νόμου γίνεται εισήγηση για σκοπούς πρόσληψης ατόμου με αναπηρία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να μη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσλήψεις της προηγούμενης χρονιάς, αλλά να συνυπολογίζονται όσα χρόνια χρειάζεται, για να συμπληρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό ατόμων που προβλέπεται στο νόμο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε κατά την τοποθέτησή της ότι από την εφαρμογή του νόμου μέχρι και σήμερα έχουν προσληφθεί συνολικά στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία γύρω στα 125 άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσλήψεων στην εκπαιδευτική υπηρεσία. Η πλειοψηφία των ατόμων, πρόσθεσε, αφορά την εκπαιδευτική υπηρεσία και αυτό οφείλεται στην παγοποίηση των προσλήψεων που υπήρξε στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπήρξε και μικρός αριθμός προσλήψεων ατόμων με αναπηρία σε έκτακτη βάση, καθώς και σε ημικρατικούς οργανισμούς. Τοποθετούμενη αναφορικά με την πρόταση νόμου, η ίδια δήλωσε ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι το υπουργείο ως θέση αρχής συμφωνεί με το σκοπό της, ο οποίος είναι η περαιτέρω αύξηση των ευκαιριών πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, δήλωσε πως η θέση του υπουργείου είναι ότι το ζήτημα πρέπει να τύχει περαιτέρω μελέτης τόσο με τα διορίζοντα όργανα όσο και με τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να ετοιμαστεί και να κατατεθεί για τη ρύθμιση του θέματος σχετικό νομοσχέδιο από την εκτελεστική εξουσία.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι δε διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό της κατά πόσο με την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προς ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, με πιθανό ενδεχόμενο την προσφυγή στη δικαιοσύνη ατόμων που διεκδικούν θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ανέφερε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία εφαρμόζεται υπό τις περιστάσεις στο μέτρο του δυνατού, καθώς και ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ, αναφερόμενος στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και με την ανάγκη προώθησής της για ψήφιση από τη Βουλή.

Ο εκπρόσωπος του ΣΠΟΛ, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη του αναφορικά με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην επιτροπή, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης ο αριθμός των θέσεων πολιτικών μηχανικών που προκηρύσσονται για τις ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι συνήθως μικρός (κάτω των πέντε θέσεων), γεγονός που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρίες να αποκλείονται αυτόματα από τη δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και για το λόγο αυτό δημιουργείται μεγάλη αδικία για τα άτομα αυτά.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή θέτει την παρούσα έκθεση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης, αφού διαγραφεί η λέξη συναπτά από τη φράση κατά τα προηγούμενα συναπτά έτη, που εισηγείται η πρόταση νόμου.

 

 

 

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων