Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Mάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, αλλά και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, σκοπός της είναι η τροποποίηση του περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε πράξη δωρεάς ακίνητης ιδιοκτησίας προς πολιτικό κόμμα νομίμως εγγεγραμμένου κατά τις διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου να απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών κατά την εγγραφή της στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο επ’ ονόματι του εν λόγω πολιτικού κόμματος.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, σχολιάζοντας τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δήλωσε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, καλύπτει τις περιπτώσεις δωρεάς ακίνητης ιδιοκτησίας προς τη Δημοκρατία οι οποίες γίνονται για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η ίδια εκπρόσωπος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του υπουργείου αναφορικά με τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, καθότι αυτή αφενός μεν δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αφετέρου ενδεχομένως να συγκρούεται με τις διατάξεις τις σχετικής νομοθεσίας που διέπει την κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας από πολιτικά κόμματα.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργείου, ο εισηγητής της πρότασης νόμου δήλωσε ότι η πράξη μεταβίβασης περιουσίας πρέπει να θεωρείται διαφορετική από την πράξη δωρεάς. Περαιτέρω, ο ίδιος σημείωσε ότι παλαιότερα τα πολιτικά κόμματα δε θεωρούνταν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ως εκ τούτου δεν είχαν δικαίωμα στην κατοχή περιουσίας. Συναφώς, και όπως ο ίδιος εισηγητής ανέφερε, εφόσον τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται πλέον νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πρέπει να τους παραχωρηθεί η δυνατότητα απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας δια δωρεάς η οποία να μπορεί να εγγράφεται επ’ ονόματί τους χωρίς την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. O αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

 

 

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων