Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου, εκπροσωπώντας
Ονούφριος Κουλλά τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα
Στέφανος Στεφάνου Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2018. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €25.165.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών, για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2018 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, λόγω πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει, τα διάφορα υπουργεία/τμήματα υπέβαλαν αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ή και την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2018 [(Νόμος Αρ. 51(ΙΙ) του 2017)], για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

Ειδικότερα, οι ανάγκες για τις οποίες απαιτούνται οι πρόσθετες πιστώσεις περιλαμβάνουν κάλυψη αναγκών σε κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και επιδόματα ιατρών ειδικής ιατρικής, ρυθμίσεις θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, ρυθμίσεις θέσεων του κυπριακού στρατού (δομή υπαξιωματικών), ρυθμίσεις θέσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και την καταβολή νέου επιδόματος στα μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της αστυνομίας. Καθότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξοικονομήσεις από άλλες ομάδες/υποομάδες του ίδιου κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού και την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτούνται ανέρχεται στα €25,2 εκατομ. και η ουσιαστική επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση των προτεινόμενων συμπληρωματικών πιστώσεων δεν αναμένεται να επηρεάσει το δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί για δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 1,7% του ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται πρόνοια για την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω καταβολής στο Ταμείο Αλληλεγγύης ποσού ύψους €25.000.000 για τη δημιουργία αποθεματικού.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο βασικό νόμο:

1. Ο αριθμός των έκτακτων εκπαιδευτικών να αυξηθεί κατά 159 άτομα, ήτοι από 12 429 σε 12 588, ώστε να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

2. Ο ανώτατος αριθμός του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που εργοδοτείται να αυξηθεί κατά τρία άτομα, ώστε ο ανώτατος αριθμός του να δύναται να ανέλθει μέχρι και στα 1 539 άτομα, για σκοπούς κάλυψης των αναγκών σε τεχνολόγους νοσοκομειακού εργαστηρίου για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος.

3. Η διάταξη που αφορά την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την οποία εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ταμεία να τροποποιηθεί, ώστε η προϋπόθεση για την ανάκτηση της σχετικής δαπάνης να μειωθεί από το 85% στο 75%.

4. Η διάταξη που αφορά την πρόσληψη ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού συστήματος βάρδιας να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπεται η πλήρωση θέσεων συστήματος βάρδιας στα κρατικά νοσηλευτήρια, καθώς και στο ωρομίσθιο προσωπικό για τη θέση καθαρίστριας στις Ειδικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στο ωρομίσθιο προσωπικό για τη θέση καθαρίστριας γραφείου/σχολείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

13 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων