Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.

Ο προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €4.418.850 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από έμμεσους φόρους (€2.637.700) και κρατική χορηγία (€1.781.000).

Οι κυριότερες δαπάνες της αρχής για το 2018 αφορούν τη μισθοδοσία αξιωματούχων (€169.116), λειτουργικές δαπάνες (€233.964), εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€80.000), συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€1.198.000), επιστροφή τελών και άλλων προσόδων (€2.562.850) και κοινωνικές παροχές (€75.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου του Καζίνου Νόμου, έχει την εξουσία να διατηρεί και να διαχειρίζεται συστήματα αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου του καζίνου.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου διασφαλίζει ότι:

1. η διεύθυνση και λειτουργία του καζίνου-θερέτρου διεξάγεται από κατάλληλα πρόσωπα και ότι αυτό παραμένει ελεύθερο από εγκληματικές επιρροές ή εκμετάλλευση,

2. το παίγνιο στο καζίνο διεξάγεται έντιμα,

3. το ενδεχόμενο διάβρωσης του κοινωνικού ιστού, εθισμού σε τυχερά παίγνια, καθώς και οποιωνδήποτε αρνητικών για την κοινωνία επιπτώσεων και ειδικότερα επί ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων από τη λειτουργία του καζίνου περιορίζεται και ελέγχεται και

4. ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της άδειας που κατέχει για καζίνο-θέρετρο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, τα αμέσως επόμενα χρόνια ο προϋπολογισμός της αρχής αναμένεται να είναι πλεονασματικός, καθότι υπολογίζονται έσοδα ύψους περίπου €5 εκατομ. ανά έτος από τα τέλη άδειας λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η αρχή ιδρύθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2018 και στελεχώνεται με προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο έχει αποσπαστεί για το σκοπό αυτό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, το διοικητικό συμβούλιο που διορίστηκε ανέλαβε αμέσως καθήκοντα για την έγκαιρη υλοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών για την αδειοδότηση, λειτουργία και εποπτεία του πρώτου προσωρινού καζίνου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 28 Ιουνίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2018.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει με την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος το νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης.

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων