Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Δημήτρης Δημητρίου Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για λήψη απόφασης.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας Α΄, η οποία δημιουργήθηκε με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2007 και καθορίστηκε ως θέση προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)], ώστε το Υπουργείο Υγείας να στελεχωθεί σε μόνιμη βάση με επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα συμβάλουν στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στον τομέα της υγείας, δηλαδή στην αναδιοργάνωση και αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, καθώς και την προετοιμασία για εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο παρόν στάδιο στη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας (Κλίμακα Α8-Α10-Α11), η οποία αποτελεί την αμέσως κατώτερη της υπό συζήτηση θέσης βαθμίδα, υπηρετούν έντεκα λειτουργοί οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για προαγωγή στην υπό συζήτηση θέση πενταετή υπηρεσία και συνεπώς, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται για όλες τις θέσεις ανέλιξης αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία, η υπό συζήτηση θέση καθορίστηκε ως θέση προαγωγής.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

26 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων