Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου και Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Δημήτρης Δημητρίου Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί, σε πρώτο στάδιο, εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για λήψη απόφασης.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], καθώς και η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού (Κλίμακα Α8-Α10-Α11) στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου δημιουργήθηκε με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2007, για σκοπούς ολοκλήρωσης της επιστημονικής δομής των θέσεων Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε όπως η εν λόγω θέση για σκοπούς πρώτης πλήρωσής της μόνο καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση περισσότερα πρόσωπα που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα σε κλάδο της κλινικής εργαστηριακής επιστήμης τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα και αμέσως μετά την πρώτη πλήρωσή της να μετατραπεί σε θέση προαγωγής μόνο, όπως ισχύει για όλες τις θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, προτείνεται να προστεθεί σημείωση σύμφωνα με την οποία τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας είτε με το σύστημα βάρδιας είτε με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Περαιτέρω, για σκοπούς ομοιομορφίας με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, προτείνεται όπως στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για τη θέση του Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου προστεθεί και ο κλάδος της ανοσολογίας.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Αρ. Φακ.: 23.03.055.031-2018

27 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων