Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Δημήτρης Δημητρίου Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 30ή Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για λήψη απόφασης.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)].

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας-Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας περιλήφθηκαν δύο θέσεις Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού προς υλοποίηση σχετικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε το 2009 με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την οποία έχει δρομολογηθεί η δημιουργία επιστημονικής δομής στις πιο πάνω υπηρεσίες με τη μεταφορά σε αυτήν του προσωπικού το οποίο κατά το χρόνο επίτευξης της εν λόγω συμφωνίας κατείχε τα απαραίτητα πανεπιστημιακά προσόντα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παράλληλα με τη δημιουργία της επιστημονικής δομής διατηρήθηκε και η τότε ισχύουσα τεχνική δομή υπό την προϋπόθεση της σταδιακής μεταφοράς όλων των οργανικών θέσεων στην επιστημονική δομή λόγω των δραστικών αλλαγών στο φάσμα των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, καθώς και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού και, όπως αναφέρεται στα πιο πάνω στοιχεία, η εν λόγω θέση καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, επειδή δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη οι θέσεις στην αμέσως κατώτερη βαθμίδα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

25 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων