Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 27 Ιουνίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η εξουσία του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καθορίζει με κανονισμούς τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις και παράλληλα να παρασχεθεί στο εν λόγω συμβούλιο η εξουσία να ρυθμίζει με κανονισμούς τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με τις αμοιβές δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, απώτερος στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποτροπή της έναρξης επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση του επιχειρήματος ότι η υφιστάμενη εξουσία του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καθορίζει τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο πλαίσιο διαδικασίας EU PILOT που κίνησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Δημοκρατίας, θεωρήθηκε ότι η εξουσία του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καθορίζει κατώτατες ή/και προκαθορισμένες αμοιβές για εξωδικαστηριακές υποθέσεις συνιστά παράβαση της υποχρέωσης της Δημοκρατίας να μη θεσπίζει ή/και να μη διατηρεί σε ισχύ μέτρα νομοθετικής ή κανονιστικής φύσεως που να εξουδετερώνουν τους κανόνες του ανταγωνισμού και ιδίως τέτοια που να αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έθεσε υπόψη της επιτροπής πρόσφατη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) που λήφθηκε στο πλαίσιο προδικαστικού ερωτήματος που τέθηκε από δικαστήριο της Βουλγαρίας αναφορικά με πανομοιότυπη διαδικασία καθορισμού κατώτατων αμοιβών από το αντίστοιχο με το συμβούλιο σώμα των δικηγόρων της Βουλγαρίας.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει προσαχθεί ενώπιον του ΔΕΕ επί αυτού του θέματος και σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης του περί Δικηγόρων Νόμου είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι, παρόλο που η υπό κατάργηση διάταξη αποσκοπεί στην προστασία του πολίτη, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΕ θεωρούν ότι ο καθορισμός οποιασδήποτε τιμής αποτελεί παρέμβαση στον υγιή ανταγωνισμό. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προτίθεται να ρυθμίσει τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με τις αμοιβές δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

4 Ιουνίου 2018

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων