Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων την 20ή Ιουνίου 2018. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος, στις 22 Ιουνίου 2018, η επιτροπή επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2018. Λόγω του γεγονότος ότι η συνεδρία της επιτροπής πραγματοποιήθηκε ακριβώς πριν από τη συνεδρία της ολομέλειας, η οποία διεξήχθη την ίδια ημέρα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται αρκετός χρόνος για την κατάθεση στην επιτροπή των στοιχείων που ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, το θέμα αναβλήθηκε εκ νέου από την ολομέλεια του σώματος στις 29 Ιουνίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και της αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησαν οι ακόλουθες πρόνοιες αυτού:

1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που ένα όχημα μπορεί να τύχει επανελέγχου, μετά τη διενέργεια ενός αποτυχημένου ελέγχου. Συγκεκριμένα, μέλος της επιτροπής εισηγήθηκε την αύξηση της προθεσμίας από είκοσι μία σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες, για να παρέχεται περισσότερος χρόνος στους κατόχους οχημάτων να διευθετούν επανέλεγχο του οχήματός τους.

2. Ο χρονικός περιορισμός στη δυνατότητα των κατόχων οχημάτων κατηγοριών Μ2 ή Μ3 ή Ν2 ή Ν3 μικτού βάρους 7 500 κιλών και άνω ή ρυμουλκούμενων κατηγοριών Ο3 ή Ο4 να επιλέγουν να διενεργείται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων τους σε κέντρα ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων (ΚΕΜΟ), έστω και αν έχει συσταθεί και λειτουργεί ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) στην επαρχία στην οποία είναι δηλωμένη η διεύθυνση του κατόχου του μηχανοκίνητου οχήματος. Συγκεκριμένα, μέλος της επιτροπής εισηγήθηκε την απάλειψη του χρονικού περιορισμού, για να μπορούν οι πιο πάνω αναφερόμενοι κάτοχοι οχημάτων να αποτείνονται και στα ΚΕΜΟ, αν το επιθυμούν, για τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων τους.

3. Η προτεινόμενη πρόνοια που αφορά τη συμπερίληψη του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου στις προϋποθέσεις χορήγησης εξουσιοδότησης και εγγραφής αιτητή στο μητρώο. Συγκεκριμένα, μέλος της επιτροπής εισηγήθηκε να διαγραφεί από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου η προϋπόθεση κατοχής πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου, για τη χορήγηση της εξουσιοδότησης και εγγραφής αιτητή στο μητρώο.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι συμφώνησαν με τις πρώτες δύο εισηγήσεις της επιτροπής, ενώ επιφυλάχθηκαν να μελετήσουν την τρίτη εισήγηση που αφορά τη διαγραφή από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου της προϋπόθεσης κατοχής πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου για τη χορήγηση της εξουσιοδότησης και εγγραφής αιτητή στο μητρώο και να τοποθετηθούν επί τούτω εν ευθέτω χρόνω.

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στην επιτροπή, ενημέρωσε ότι, κατόπιν συνεννόησης του τμήματός του με τους εκπροσώπους της αστυνομίας, συμφωνεί με την εισήγηση της επιτροπής για το θέμα που παρέμεινε σε εκκρεμότητα σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος που ένα όχημα μπορεί να τύχει επανελέγχου, μετά τη διενέργεια ενός αποτυχημένου ελέγχου, από είκοσι μία σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες.

2. Η διαγραφή του χρονικού περιορισμού στη δυνατότητα των κατόχων οχημάτων κατηγοριών Μ2 ή Μ3 ή Ν2 ή Ν3 μικτού βάρους 7 500 κιλών και άνω ή ρυμουλκούμενων κατηγοριών Ο3 ή Ο4 να επιλέγουν να διενεργείται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων τους και σε ΚΕΜΟ, έστω και αν έχει συσταθεί και λειτουργεί ΙΚΤΕΟ στην επαρχία στην οποία είναι δηλωμένη η διεύθυνση του κατόχου του μηχανοκίνητου οχήματος.

3. Η διαγραφή της προτεινόμενης πρόνοιας που αφορά τη συμπερίληψη κατοχής πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου στις προϋποθέσεις χορήγησης της εξουσιοδότησης και εγγραφής αιτητή στο μητρώο.

4. Η διενέργεια όλων των επακόλουθων απαραίτητων νομοτεχνικών διορθώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

9 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων