Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Λιλλήκας
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από την επιτροπή και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου αναφορικά με τη μεταχείριση εγγυητών στο πλαίσιο της διαδικασίας της πτώχευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προτείνεται σχετική τροποποίηση, ώστε η προστασία η οποία παρέχεται σε εγγυητή στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης σε σχέση με επαληθεύσιμα χρέη πτωχεύσαντος και η οποία αφορά τις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο εγγυητής με βάση τη σύμβαση εγγύησης να επεκταθεί και σε εγγυητές που έχουν συνάψει συμβάσεις εγγύησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η απάλειψη του περιορισμού της χρονικής διάρκειας της ισχύος των διατάξεων που αφορούν την αναφερόμενη πιο πάνω προστασία εγγυητών όπως αυτή προτείνεται να επεκταθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή της σε νόμο.

8 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων