Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Λιλλήκας
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη και Ονούφριο Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ώστε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) για σκοπούς εξασφάλισης ρευστότητας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό να δύναται να επιβαρύνει ή/και να εκχωρεί ή/και να μεταβιβάζει μέσω σχετικής σύμβασης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία προς όφελος και αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΠΙ), πέραν της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, δανειακές απαιτήσεις ή άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, επειδή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της ΣΚΤ και της Ελληνικής Τράπεζας ενδεχομένως να απαιτηθούν κονδύλια τα οποία θα διασφαλίζουν τη ρευστότητα της ΣΚΤ, παρέχεται με την τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας η δυνατότητα τα κονδύλια αυτά να εξευρεθούν και από ΑΠΙ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους εισηγητές, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα συντείνουν τόσο στον περιορισμό της αβεβαιότητας που επικρατεί όσο και στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέχρι και την τελική υλοποίηση της πιο πάνω συμφωνίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φώς των πιο πάνω τοποθετήσεων, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

8 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων