Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της περιόδου εντός της οποίας απαγορεύεται η έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος, για οφειλές που καθορίζονται στο νόμο αυτό, από την 1η Ιουλίου 2018, που ισχύει σήμερα, στην 1η Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος θα συνεχίσουν να τυγχάνουν των ευεργετημάτων της ένταξης στο ρυθμιστικό πλαίσιο του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, από την υπό αναφορά ρύθμιση επωφελούνται συνολικά 384 άτομα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

29 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων