Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018» και «Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Τεχνικού Πληροφορικής Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Δημήτρης Δημητρίου Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για λήψη απόφασης.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 12A και 64 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού [Κλίμακα Α5-Α7-Α8(ii)], και τη θέση Τεχνικού Πληροφορικής Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, η οποία καθορίστηκε επίσης ως θέση πρώτου διορισμού [Κλίμακα Α4-Α7(ii)], στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων κρίνεται αναγκαία, ώστε να ενισχυθεί η στελέχωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα, η έγκριση των υπό συζήτηση σχεδίων υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις κρίνεται αναγκαία, ώστε να υπάρξει ικανοποιητικός χρόνος για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, ενόψει της εφαρμογής της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας τον Ιούνιο του 2019 και της πλήρους εφαρμογής του τον Ιούνιο του 2020.

Σημειώνεται ότι με βάση τα ίδια στοιχεία στα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας έχουν ενσωματωθεί οι θέσεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και έγιναν όλες οι απαιτούμενες διαβουλεύσεις με τις συντεχνίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων