Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου, ώστε η ημερομηνία μέχρι την οποία φορολογική δήλωση θα θεωρείται υποβληθείσα για σκοπούς εξέτασής της από τον Έφορο Φορολογίας σε σχέση με την ένταξη σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών να παραταθεί για χρονική περίοδο έξι μηνών, ήτοι η σχετική περίοδος να λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018, αντί στις 30 Ιουνίου 2018 που προβλέπεται.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, ο οποίος εκπροσωπούσε στη συνεδρία της επιτροπής τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς ένταξης οφειλετών και μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων στο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, καθότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για ένταξή τους στο εν λόγω σχέδιο, χρειάζονται πρόσθετο χρόνο για εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων προς εξόφληση των καθυστερημένων τους οφειλών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας ανέφερε ότι μέχρι τις 17 Ιουνίου 2018 υπήρχαν περίπου 11 800 ενεργές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών με συνολικό ποσό αρχικής οφειλής ύψους €394,8 εκατομ. και συνολικό ποσό οφειλής μετά την έκπτωση ύψους €325,9 εκατομ. Επιπρόσθετα, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι η πλειοψηφία των οφειλετών επιλέγει τη ρύθμιση της φορολογικής οφειλής έναντι της καταβολής μίας δόσης, ώστε να επωφεληθεί το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό της έκπτωσης.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση αναλυτικής κατάστασης για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Τμήμα Φορολογίας στις 20 Ιουνίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει με την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος την πρόταση νόμου για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

27 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων