Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 13 Ιουνίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Το ΚΕΒΕ, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, καθώς και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Αυτοκινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την ακινητοποίηση μηχανοκίνητων οχημάτων και την ακύρωση εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος από το μητρώο του εφόρου ένα έτος μετά τη λήξη της τελευταίας άδειας κυκλοφορίας του.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την ακύρωση της ακινητοποίησης οχήματος και την καταβολή όλων των οφειλόμενων τελών για άδεια κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφού προηγουμένως δοθεί το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης στον ιδιοκτήτη του μηχανοκίνητου οχήματος.

2. Τη μετακίνηση ακινητοποιημένου οχήματος κατόπιν εξασφάλισης ειδικής άδειας από τον έφορο για σκοπούς συντήρησης, επιδιόρθωσης ή δοκιμής του.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση σκοπό έχει την απάμβλυνση του προβλήματος που δημιουργείται από τη δυσκολία στην είσπραξη των οφειλόμενων ποσών προς το κράτος λόγω της μη καταβολής τελών κυκλοφορίας για τρία συνεχόμενα έτη, τα οποία δημιουργούν αστικό χρέος στους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προνοιών του νομοσχεδίου από την επιτροπή βουλευτές μέλη της, αφού ζήτησαν και έλαβαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους διευκρινίσεις για επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, εισηγήθηκαν την τροποποίησή του αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας για υποβολή γραπτής ένστασης από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος στην περίπτωση ειδοποίησής του από τον έφορο για την πρόθεσή του να ακυρώσει την ακινητοποίηση του οχήματος από δεκατέσσερις ημέρες σε σαράντα πέντε.

Παράλληλα, η επιτροπή ζήτησε όπως οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ενημερώσουν δεόντως τους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων για την αλλαγή που θα προκύψει με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου σε νόμο όσον αφορά τη μείωση του χρόνου ακύρωσης της εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος από το μητρώο του εφόρου μετά τη λήξη της τελευταίας άδειας κυκλοφορίας του από τρία χρόνια σε ένα.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, αφού διαβεβαίωσαν τα μέλη της επιτροπής ότι το εν λόγω τμήμα προτίθεται να ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των μηχανοκίνητων οχημάτων για την πρόθεση του εφόρου να ακυρώσει την εγγραφή του οχήματός τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας του ενός έτους για το οποίο δεν ανανέωσαν την άδεια του οχήματός τους αποστέλλοντάς τους προσωπικά μηνύματα, διαμόρφωσαν το κείμενο σύμφωνα με τις πιο πάνω υποδείξεις της επιτροπής και κατέθεσαν αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή για λήψη τελικής απόφασης.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και τοποθετήθηκαν θετικά στην αναγκαιότητα ενημέρωσης των ιδιοκτητών μηχανοκίνητων οχημάτων από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για τις προτεινόμενες αλλαγές στις προθεσμίες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτή κ. Άννας Θεολόγου, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

27 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων