Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Νίκος Κέττηρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Μαριέλλα Αριστείδου Άννα Θεολόγου
Ονούφριος Κουλλά  

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων στις 5 Ιουνίου 2018. Ωστόσο, η συζήτησή της αναβλήθηκε, έπειτα από απόφαση της ολομέλειας του σώματος στις 8 Ιουνίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων επανεξέτασε την εν λόγω πρόταση νόμου σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι ο σκοπός της πρότασης νόμου και οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Κατά την επανεξέταση της πρότασης νόμου την επιτροπή απασχόλησαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Η ανάγκη διευκρίνισης στο κείμενο του υπό ψήφιση νόμου ότι ο ιδιοκτήτης της μεμονωμένης κατοικίας, ο οποίος πρέπει να είναι εκτοπισθείς, έχει ανεγείρει την κατοικία του στο διάστημα που ορίζεται από την περίοδο έναρξης της έκρυθμης κατάστασης συνεπεία της τουρκικής εισβολής και εντεύθεν.

2. Η ανάγκη καθορισμού ρητά στον υπό ψήφιση νόμο ότι το πιο πάνω δικαίωμα θα αποτελεί αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.

Όλες οι πλευρές που εκπροσωπούνται στην επιτροπή συμφώνησαν με την ανάγκη τροποποίησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε στο κείμενο το οποίο θα τεθεί ενώπιον της ολομέλειας προς ψήφιση να ενσωματωθούν οι πιο πάνω εισηγήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

Αρ. Φακ.: 23.02.059.027-2018

 

 

18 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων