Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018» και «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου  

Όπως είναι γνωστό, η συζήτηση των δύο πιο πάνω προτάσεων νόμου αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής την 1η Ιουνίου 2018. Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επανεξέτασε τις εν λόγω προτάσεις νόμου σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2018.

Επισημαίνεται ότι ο σκοπός των προτάσεων νόμου, καθώς και τα στοιχεία που τις αφορούν περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση της επιτροπής, που ήδη κυκλοφόρησε στις 30 Μαΐου 2018.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των πιο πάνω προτάσεων νόμου κρίθηκε σκόπιμο από τους εισηγητές τους, καθώς και από το μέλος της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Πανίκο Λεωνίδου, όπως οι εν λόγω προτάσεις νόμου διαμορφωθούν εκ νέου, ώστε σε αυτές να προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Το πανεπιστήμιο καταθέτει κάθε έξι μήνες για ενημέρωση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού κατάλογο με όλα τα μνημόνια συνεργασίας ή/και συμβάσεις ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και ερευνητικά προγράμματα που συνομολογούνται με άλλους οργανισμούς και/ή πρόσωπα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της αποστολής κάθε ερευνητικής μονάδας. Στον κατάλογο να περιλαμβάνονται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου τους, όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι όποιες οικονομικές δεσμεύσεις εκ μέρους του πανεπιστημίου ή της ερευνητικής μονάδας.».

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των διαμορφωμένων προτάσεων νόμου στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ του διαμορφωμένου κειμένου των δύο προτάσεων νόμου.

 

 

 

6 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων