Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών, ώστε να περιληφθούν στις κατηγορίες προσώπων οι οποίες δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαία μνημεία οι πολύτεκνες οικογένειες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν τους υπό αναφορά κανονισμούς, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται 50% μείωση στο τέλος εισόδου στα μουσεία και αρχαία μνημεία. Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, η προτεινόμενη τροποποίηση προέκυψε κατόπιν αιτήματος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά από το υπουργείο, αφού οι πολύτεκνες οικογένειες εμπίπτουν στις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και παράλληλα η τροποποίηση δε θα έχει ουσιαστικό οικονομικό αντίκτυπο.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

29 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων