Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαΐου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €126.036.487 και έσοδα ύψους €104.609.827, τα οποία προέρχονται κυρίως από συνδρομές μελών (€20.650.327), τόκους εισπρακτέους (€200.000), πώληση αποθεμάτων (€19.520.000), δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (€16.140.300), άλλα δάνεια (€8.596.700) και αναδιάρθρωση δανείων (€39.500.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2018 αφορούν αγορά και διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών (€80.525.140), δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€24.737.000), ανανέωση αποθεμάτων (€19.520.000) και ενοικίαση των δεξαμενών της Μονής (€500.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, αποστολή του ΚΟΔΑΠ αποτελεί η διατήρηση αποθεμάτων προϊόντων πετρελαιοειδών τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, ώστε, σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητες αποθεμάτων για κάλυψη των αναγκών.

Ο ΚΟΔΑΠ εκπληρώνει την αποστολή αυτή διατηρώντας ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα αποθέματα ως ακολούθως:

1. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στο Βασιλικό (εταιρεία “VTTV”) - 136 000 μετρικοί τόνοι (ΜΤ).

2. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην ΑΗΚ στο Βασιλικό - 27 000 ΜΤ.

3. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα (εγκαταστάσεις “Motor Oil”) - 32 000 ΜΤ.

4. Ενοικιαζόμενα αποθέματα - 380 000 ΜΤ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, οι κυριότεροι στόχοι του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2018 είναι οι ακόλουθοι:

1. Διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών με το χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή.

2. Επαρκής στελέχωση του οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή του, καθώς και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν.

3. Έναρξη των εργασιών για την κατασκευή και υλοποίηση ιδιόκτητου τερματικού του ΚΟΔΑΠ στην περιοχή Βασιλικού, η οποία αναμένεται να κοστίσει συνολικά περίπου €52,8 εκατομ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2018.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Αλληλεγγύης και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

29 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων