Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Κλινικών Εργαστηρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Νίκος Νουρής Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Μαΐου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηριών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κλινικών Εργαστηρίων Κανονισμών, ώστε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου του Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων να ανατίθεται από το εν λόγω συμβούλιο σε εγκεκριμένους ελεγκτές από τον ιδιωτικό τομέα και όχι στο Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπεται στους υφιστάμενους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Υγείας, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σχετική υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή, λόγω του ότι το υπό αναφορά ταμείο δε λαμβάνει κρατική χορηγία.

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

15 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων