Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Μαριέλλα Αριστείδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επανεξέτασε τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου κατόπιν αναβολής της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2018. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αρμόδιοι υπηρεσιακοί του ίδιου υπουργείου.

Όπως είναι γνωστό, οι υπό αναφορά προτάσεις νόμου υποβλήθηκαν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση με έκθεση της επιτροπής στις 28 Μαρτίου 2018 και συναφώς ο σκοπός τους, οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή κατά τη συζήτησή τους αναφέρονται στην πρώτη έκθεση της επιτροπής.

Σκοπός των δύο προτάσεων νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από τους βουλευτές Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο (2) συνεχόμενων εβδομάδων εντός της νόμιμης περιόδου, που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι (16) εβδομάδων, να επεκταθεί στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί, χωρίς να έχουν τελέσει γάμο και/ή να έχουν συνάψει πολιτική συμβίωση.

Στο στάδιο της επανεξέτασης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου από την επιτροπή, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκφράζοντας τη διαφωνία του υπουργείου του με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ανέφερε ότι η θέσπιση της νομοθεσίας για την προστασία της πατρότητας [Νόμος αρ. 117(Ι) του 2017] υπήρξε καθοριστική, καλύπτοντας ικανοποιητικά τον κύκλο των επηρεαζομένων. Ως εκ τούτου, η πρόταση για συμπερίληψη στους δικαιούχους επιδόματος πατρότητας και μισθωτών οι οποίοι απλώς συμβιούν ως σύζυγοι”, χωρίς να έχουν συνάψει γάμο ή πολιτική συμβίωση, με τη διεύρυνση της ερμηνείας του όρου σύζυγος”, ώστε να περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα συζούν ως σύζυγοι, θα δημιουργήσει σειρά στρεβλώσεων, καθ’ ην στιγμήν ο στόχος της εν λόγω νομοθεσίας δεν ήταν η καταβολή επιδόματος. Όπως ο ίδιος σχετικά ανέφερε, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το παραχωρηθέν δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δεν αποτελεί οικονομική ενίσχυση.

Συναφώς με τα πιο πάνω, από τους παρευρεθέντες στη συζήτηση αρμόδιους υπηρεσιακούς τονίσθηκε ότι ο στόχος της νομοθεσίας για την προστασία της πατρότητας ήταν ευρύτερος και δεν εστιαζόταν στην καταβολή επιδόματος πατρότητας. Περαιτέρω, τόνισε ότι η διαδικασία σύναψης πολιτικής συμβίωσης είναι μια πρόσφορη και εύκολη διαδικασία στην οποία είναι δυνατό να προβαίνουν τα πρόσωπα που συμβιώνουν ως σύζυγοι χωρίς οποιαδήποτε νομική κάλυψη, σε εκείνη την περίπτωση που μισθωτός πατέρας έχει πρόθεση να ασκήσει το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων λαμβάνοντας επίδομα πατρότητας βάσει των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Συνεπώς, όπως ανέφεραν, υπάρχει η δυνατότητα να καλύπτονται με τον τρόπο αυτό οι αυθεντικές περιπτώσεις χωρίς τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά τρόπο που τελικά να δημιουργούνται άλλα σοβαρά προβλήματα και επιπλοκές σε σχέση με άλλα παραχωρούμενα επιδόματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η δεύτερη πρόταση νόμου ψηφισθεί σε νόμο, ο τίτλος της πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

 

2 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων