Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Ευανθία Σάββα
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (“Terra Cypria”) και των αγροτικών οργανώσεων Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση”, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, προκειμένου να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως την αρμόδια αρχή, να περιλαμβάνει στο διάταγμα που εκδίδει για τον καθορισμό ζωνών προστασίας των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και των έργων υδροληψίας απαγορευτικά ή/και επιτατικά μέτρα μέσα στις ζώνες αυτές.

Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς αποφυγής της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού και μείωσης του επιπέδου επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου νερού.

Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η ερμηνεία των νέων όρων έργο υδροληψίας”, “πηγές νερού” και φυσική πηγή για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του νόμου.

2. Η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο για την επιβολή υποχρεώσεων ή την ανάθεση εξουσιών για σκοπούς εφαρμογής του προτεινόμενου άρθρου 3 του νομοσχεδίου, που αφορά την εξουσία της αρμόδιας αρχής να περιλαμβάνει στα διατάγματα καθορισμένων ζωνών προστασίας μέτρα προστασίας των ζωνών αυτών.

3. Η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λεπτομερειών αναφορικά με το σχεδιασμό των ζωνών προστασίας των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και των έργων υδροληψίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του ιδρύματος “Terra Cypria”, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγείται τα ακόλουθα:

1. Ο σχεδιασμός των ζωνών προστασίας να γίνεται από το διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και όχι με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προτείνεται με το νομοσχέδιο.

2. Την προσθήκη διάταξης στο νομοσχέδιο η οποία να θεσπίζει αδικήματα και να προβλέπει ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου διαπιστώθηκε η ανάγκη διευκρίνισης συγκεκριμένης διάταξής του, η οποία κατόπιν συνεννόησης με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας διαμορφώθηκε ανάλογα.

Επιπρόσθετα, επήλθαν στο κείμενο του νομοσχεδίου βελτιώσεις από νομοτεχνικής άποψης για σκοπούς καλύτερης διαμόρφωσής του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

16 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων