Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2017 και στις 4 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η ΠΟΒΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, δεν εκπροσωπήθηκαν.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία και η λειτουργία σχολής που θα είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την παροχή εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων προς παραβάτες οδηγούς.

Συγκεκριμένα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνεται η προσθήκη νέου Μέρους στην ισχύουσα νομοθεσία, οι διατάξεις του οποίου προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την ίδρυση και τη λειτουργία σχολής, υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η οποία θα οργανώνει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν παραβάτες οδηγοί.

2. Τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόσωπα θα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που θα παρέχονται από τη σχολή.

3. Τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόσωπα, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων κατόπιν καταβολής αντιτίμου.

4. Τη δυνατότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να καθορίζει με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις ενότητες που θα περιλαμβάνονται σε κάθε εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων, το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, τη σειρά που επιβάλλεται να παρακολουθήσει κάποιο πρόσωπο ανάλογα με τη φύση των αδικημάτων που διέπραξε, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα πρόσωπο που παρακολουθεί εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων θα πρέπει να επιτύχει σε ανάλογη εξέταση, ώστε να θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα, τα τέλη που θα καταβάλλονται από τα πρόσωπα και τον αριθμό των βαθμών ποινής οι οποίοι θα διαγράφονται από την άδεια οδήγησης των προσώπων αυτών, οι οποίοι αυτοβούλως θα παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και όχι υποχρεωτικά.

5. Την επιβολή ποινών σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που καθιστούν υποχρεωτική την παρακολούθηση εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα μέτρα της κυβέρνησης για αντιμετώπιση των οδικών παραβάσεων, επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα η μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαίες συγκρούσεις, καθώς και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης. Παράλληλα, μερικά από τα περαιτέρω μέτρα που προωθούνται από την κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στην οδική ασφάλεια, είναι η προώθηση νομοσχεδίων που θα προβλέπουν την αύξηση των ποινών για τις διάφορες οδικές παραβάσεις, η αναθεωρημένη εκστρατεία για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις τροχαίες παραβάσεις και η λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, η οποία θα συμβάλει παράλληλα στο να τοποθετηθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού της αστυνομίας για κάλυψη διαφορετικών αναγκών του σώματος.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι το υπουργείο του έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να είναι έτοιμο για την έναρξη της λειτουργίας της σχολής, όπως είναι για παράδειγμα η επιλογή των χώρων στέγασης της σχολής και η συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του 2018 κονδυλίου ύψους €73.000, μέρος του οποίου αναμένεται να διατεθεί για την πλήρωση, με τη διαδικασία της αγοράς υπηρεσιών, των θέσεων του διευθυντή της σχολής και του βοηθού του.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής τέθηκαν από βουλευτές μέλη της επιμέρους επιφυλάξεις και ερωτήματα μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της σχολής, τα διαδικαστικά θέματα, καθώς και τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που θα προσφέρονται. Επί τούτων ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι οποιοδήποτε θέμα δε ρυθμίζεται ρητά στο νομοσχέδιο θα καθοριστεί σε κατοπινό στάδιο, μετά την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών από ειδικούς που θα προσληφθούν για το σκοπό αυτό, με γνωστοποίηση του ίδιου, όπως αυτή προβλέπεται στο νομοσχέδιο, η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Συναφώς με τα πιο πάνω, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθεί στις κατηγορίες θεμάτων που μπορεί να καθορίζει με γνωστοποίησή του και γενικότερη πρόνοια, που να περιλαμβάνει και οποιοδήποτε άλλο θέμα δέχεται καθορισμό, ώστε να καλύψει οτιδήποτε εκ παραδρομής δεν ορίστηκε ειδικά στο νομοσχέδιο.

Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής και αναθεωρημένο κείμενο προωθείται για ψήφιση από την ολομέλεια.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

16 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων