Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μια συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΑΣΥΔΥ, της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΣΔΥΚ) και της συντεχνίαςΝΑΥΤΙΛΟΣ”.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων με νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων είναι αναγκαία, ούτως ώστε να τροποποιηθούν τα απαραίτητα προσόντα που προβλέπονται σε αυτό και να καταστεί εφικτή η πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων. Σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, απαραίτητο προσόν για προαγωγή στην εν λόγω θέση είναι μεταξύ άλλων η κατοχή δεκαεξαετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7, πρόνοια που καθιστά αδύνατη την πλήρωση της πλειονότητας των υφιστάμενων κενών θέσεων, καθώς δεν υπάρχουν και δε θα υπάρχουν επί μακρόν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση αυτή.

Λόγω της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, μετά την κρίση του 2013, για παγοποίηση προσλήψεων και προαγωγών στο δημόσιο τομέα, δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή υπαλλήλων στην κλίμακα Α7, προκειμένου να υπάρξουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των κενών θέσεων Λειτουργών Αεροπορικών Κινήσεων. Συναφώς, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για πλήρωση των εν λόγω θέσεων, προτείνεται με το νέο σχέδιο υπηρεσίας όπως, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το συγκεκριμένο απαιτούμενο προσόν, να καθίστανται υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκαοκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων, ανεξαρτήτως κλίμακας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, η προτεινόμενη πρόνοια για πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με δεκαοκταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί στην αρμόδια Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. Παράλληλα, ανέφερε ότι παρόμοιες ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν και σε σχέδια υπηρεσίας άλλων θέσεων στο δημόσιο και θα ενσωματωθούν και σε άλλα σχέδια υπηρεσίας κατά αντίστοιχο τρόπο.

Οι εκπρόσωποι της ΑΣΔΥΚ μετά το πέρας της συνεδρίας κατέθεσαν στην επιτροπή επιστολή, με την οποία καταγγέλλουν ότι η εν λόγω συντεχνία δε συμμετείχε σε καμία διαβούλευση αναφορικά με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Παράλληλα, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, εισηγούνται όπως διαμορφωθεί το κείμενό τους, ώστε να διευκρινιστεί ότι στα προβλεπόμενα καθήκοντα και ευθύνες του υπαλλήλου που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν αυτά να είναι οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

27 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων