Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την  πρόταση νόμου «Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργο Κ. Γεωργίου και Νίκο Κέττηρο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Αναδασμού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Επιτροπής Αναδασμού Αθηένου, της Κλαδικής Υπαλλήλων Υπηρεσίας Αναδασμού της ΠΑΣΥΔΥ, της Κλαδικής Υπαλλήλων Υπηρεσίας Αναδασμού της ΑΣΔΥΚ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός Σύνδεσμοςκαι Ευρωαγροτικός”. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η αγροτική οργάνωση “Νέα Αγροτική Κίνηση”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, έτσι ώστε να καθοριστεί ότι για τους σκοπούς του εν λόγω βασικού νόμου ο όρος “Διευθυντής” να σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών αντί το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού, που προβλέπεται σε αυτόν.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε με την κατάργηση της θέσης του διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού, συνεπεία της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για υπαγωγή της εν λόγω υπηρεσίας και του προσωπικού της από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας και παράλληλα η επιτέλεση της αποστολής της.

Στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης νόμου, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν στην επιτροπή ότι για τις προτεινόμενες με την πρόταση νόμου ρυθμίσεις έχουν ετοιμαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά νομοσχέδια τα οποία έχουν αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο και ακολούθως, αφού αυτός ολοκληρωθεί, θα προωθηθούν για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι εκπρόσωποι της Κλαδικής των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Αναδασμού της ΠΑΣΥΔΥ και της Κλαδικής των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Αναδασμού της ΑΣΔΥΚ δήλωσαν ότι απαιτείται η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Υπηρεσία Αναδασμού και γι’ αυτό εισηγήθηκαν την άμεση επίλυση του όλου θέματος το συντομότερο δυνατό.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός Σύνδεσμοςκαι Ευρωαγροτικόςσυμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης εισηγήθηκαν κατά πλειοψηφία την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της πρότασης νόμου.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων