Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο και τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Άννα Θεολόγου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Το νομοσχέδιο που αναφέρεται στο παράρτημα κατατέθηκε στη Βουλή κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, παραπέμφθηκε και εξετάστηκε σε πολλές συνεδρίες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής της προηγούμενης Βουλής και προωθήθηκε με σχετική έκθεσή της για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος στις 14 Απριλίου 2016, τελευταία συνεδρία της εν λόγω κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο σκοπός του νομοσχεδίου και τα όσα διημείφθησαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής περιλαμβάνονται εκτενώς στην εν λόγω έκθεση της επιτροπής. Η Βουλή, κατά την εν λόγω συνεδρία της, αποφάσισε, έπειτα από αίτημα μέλους της, την αναβολή της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο και την παραπομπή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επανεξέταση. Ο λόγος της αναβολής του, όπως διαφάνηκε κατά τη συζήτηση ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, ήταν περιορισμένης έκτασης εισηγήσεις και επιφυλάξεις των εκπροσώπων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας επί των προτεινόμενων διατάξεών του.

Συναφώς, το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε και εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της νέας Βουλής σε πέντε συνεδριάσεις της, στο διάστημα από τις 17 Μαρτίου 2017 μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018, στα πλαίσια των οποίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας, της Μονάδας Ενίσχυσης Δημοσίων Μεταφορών και της Ομάδας Προώθησης της Χρήσης Ποδηλάτου του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Ο Όμιλος Ποδηλατοκίνησης, ο Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, ο Δημοτικός Όμιλος Ποδηλάτου Ιδαλίου και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής έγιναν δεκτές, τόσο από την εκτελεστική εξουσία όσο και από τα μέλη της επιτροπής, οι προτεινόμενες εισηγήσεις των εκπροσώπων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Με την ευκαιρία της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, η τελευταία ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως προωθήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο, ώστε:

1. να επιλυθεί τάχιστα το ζήτημα που παρέμεινε σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη Βουλή και αφορούσε την έκκληση της επιτροπής προς την εκτελεστική εξουσία όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία ρυθμίσεων, αδικημάτων και ποινών σε όλες τις νομοθεσίες που περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν τα ποδήλατα και

2. να γίνει τροποποίηση στις πρόνοιές του, ώστε τα προτεινόμενα αδικήματα να επιδέχονται εξώδικες ρυθμίσεις.

Συναφώς με τα πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να υλοποιήσει τις πιο πάνω εισηγήσεις της επιτροπής και να επιλύσει το ζήτημα της ανομοιομορφίας ρυθμίσεων, αδικημάτων και ποινών που ήταν διάσπαρτες σε διάφορες νομοθεσίες, απέστειλε, στις 25 Απριλίου 2017, σχετική επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καταγράφοντας όλες τις ρυθμίσεις που υπάρχουν διάσπαρτες στις διάφορες νομοθεσίες και αφορούν στη διακίνηση των ποδηλάτων, επισημαίνοντας ότι οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο εντοπίζονται στους δημοτικούς και κοινοτικούς κανονισμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τις δικές του εισηγήσεις όσον αφορά την επίλυση του ζητήματος.

Επιπρόσθετα, το υπουργείο προχώρησε σε μία αρχική καταγραφή των αδικημάτων τα οποία προτείνεται να επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση καταρτίζοντας σχετικό λεπτομερή κατάλογο των εν λόγω αδικημάτων και των εξώδικων προστίμων που αντιστοιχούν στο κάθε αδίκημα.

Εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην υλοποίηση των εισηγήσεων της επιτροπής, όπως αυτές περιγράφονται πιο πάνω, η τελευταία απέστειλε, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, επιστολές με ταυτόσημο περιεχόμενο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ζητώντας τις απόψεις τους επί των ζητημάτων που τέθηκαν ενώπιόν της.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, με επιστολή της, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2017, ενημέρωσε το αρμόδιο υπουργείο ότι για σκοπούς ασφάλειας δικαίου η επίλυση του θέματος πρέπει να αναζητηθεί στην κατάργηση ή στην τροποποίηση όλων των παράλληλων ρυθμίσεων που παρεισφρέουν σε διάφορα νομοθετήματα και συγκρούονται ή επικαλύπτουν τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Ακολούθως η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της πιο πάνω γνωμάτευσης της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς το αρμόδιο υπουργείο, αποφάσισε, σε συνεδρία της, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2017, όπως παρασχεθεί χρόνος στο αρμόδιο υπουργείο, στους δήμους και στις κοινότητες να υλοποιήσουν τις πιο πάνω εισηγήσεις, έτσι ώστε το νομοσχέδιο να προωθηθεί για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος το συντομότερο δυνατό.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής, στις 2 Μαρτίου 2018, στην παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων μερών η επιτροπή ζήτησε όπως καθοριστούν χρονοδιαγράμματα για συμμόρφωση των αρμοδίων προς τις υποδείξεις της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Στα πλαίσια αυτής της συνεδρίας η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εμπλεκομένους ότι η υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως από τους δήμους και τις κοινότητες, καθότι τα θέματα της ρύθμισης της διακίνησης των ποδηλάτων παρεισφρέουν σε πολλούς κανονισμούς, τους οποίους οι εκπρόσωποι των δήμων και κοινοτήτων δήλωσαν αδυναμία να εντοπίσουν, ώστε να προβούν σε κατάργηση ή τροποποίησή τους.

Υπό των φως των πιο πάνω εξελίξεων και δη της αδυναμίας των δήμων και κοινοτήτων να υλοποιήσουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις εισηγήσεις της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η επιτροπή, χωρίς να διαφωνεί με τη γνωμάτευση της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ότι για σκοπούς ασφάλειας δικαίου επιβάλλεται η κατάργηση όλων των ταυτόσημων με το νομοσχέδιο ρυθμίσεων, κάλεσε εκ νέου την εν λόγω εκπρόσωπο να επανεξετάσει, υπό τις περιστάσεις, το ζήτημα για σκοπούς εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης στο πρόβλημα. Η επόμενη συνεδρία της επιτροπής καθορίστηκε να πραγματοποιηθεί σε δεκαπέντε ημέρες, στην παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Στο διάστημα αυτό και πριν από την επόμενη συνεδρία της επιτροπής, η οποία καθορίστηκε για τις 16 Μαρτίου 2018, η τελευταία, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος και αφετέρου τις δηλώσεις των εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτές εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής, ότι αδυνατούν να υλοποιήσουν τα πιο πάνω σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάλεσε την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όπως κατά την επανεξέταση του θέματος για εξεύρεση εναλλακτικής λύσης, μελετήσει, επιπρόσθετα με τους δικούς της προβληματισμούς και τρία νομικά κείμενα, τα οποία η γραμματεία της επιτροπής ετοίμασε με τη μορφή προτάσεων νόμου, ως νομική διέξοδο υπό τις πιο πάνω περιστάσεις, τονίζοντας σαφώς σε αυτήν ότι πρόκειται για λύση ανάγκης και ενδεχομένως την καλύτερη υπό τις περιστάσεις. Οι δύο προτάσεις νόμου παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης. Η τρίτη πρόταση νόμου, που αφορά την τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση για λόγους που εκτίθενται πιο κάτω.

Ο σκοπός των τριών προτάσεων νόμου, οι οποίες σημειώνεται ότι συζητήθηκαν μαζί στην επιτροπή, είναι ταυτόσημος και αφορά την τροποποίηση των κατ’ ιδίαν βασικών νομοθεσιών τους, ώστε:

1. να καταργηθεί η παρεχόμενη από τη βασική νομοθεσία εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών, η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, η οποία τοποθετείται την 31η Οκτωβρίου 2018,

2. να καταργηθούν οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η εγκυρότητα οποιωνδήποτε πράξεων οι οποίες έγιναν δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών,

3. να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας άρχισε δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών και δεν ολοκληρώθηκε πριν από αυτή και

4. η έναρξη της ισχύος τους να συμπίπτει με την έναρξη της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, που, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τοποθετείται την 31η Οκτωβρίου 2018.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας μελέτησε τις εισηγήσεις της επιτροπής, οι οποίες είχαν δοθεί σε αυτή υπό τη μορφή προτάσεων νόμου, και τοποθετήθηκε επ’ αυτών με σχετική γνωμάτευσή της ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2018. Στην εν λόγω γνωμάτευση εκφράζει τη συμφωνία της με το περιεχόμενο των προτάσεων νόμου και με το σκοπό που υπό τις περιστάσεις επιδιώκουν, αλλά παράλληλα διευκρινίζει ότι «[…] η ως άνω, υπό τις περιστάσεις, εναλλακτική οδός επιβάλλει συγχρόνως να αναληφθεί ταυτόχρονη δέσμευση από την εκτελεστική εξουσία για προώθηση καταργητικών προσχεδίων Κανονισμών εντός περιόδου 6 μηνών [...]».

Στην επόμενη προκαθορισμένη συνεδρία της επιτροπής, η οποία, ως αναφέρθηκε πιο πάνω, πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018, αποφασίστηκε, υπό το φως της πιο πάνω γνωμάτευσης και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρευρισκομένων, η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των προτάσεων νόμου από την επιτροπή. Ταυτόχρονα, στην ίδια συνεδρία καθορίστηκε η νέα συνεδρία της επιτροπής για τις 23 Μαρτίου 2018 στην παρουσία εκπροσώπων μόνο από το αρμόδιο υπουργείο και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τη λήψη τελικής απόφασης επί των προτάσεων νόμου. Παράλληλα, στην εν λόγω συνεδρία έγινε δεκτή από την επιτροπή εισήγηση των εκπροσώπων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου για τροποποίηση σχετικής διάταξης του νομοσχεδίου, ώστε να εξαιρούνται από την απαγόρευση κίνησης σε παράλληλη πορεία οι ποδηλάτες που κατέχουν αγωνιστική άδεια από την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου, σε περίπτωση αγώνα τριάθλου ή οργανωμένης ομαδικής ποδηλασίας.

Στην συνεδρίαση που ακολούθησε, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επισήμανε στην επιτροπή τον ενδεχόμενο κίνδυνο η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου κατάργηση των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και αφορούν τη διακίνηση των ποδηλάτων να συμπαρασύρει και να διαγράψει πρόνοιές τους οι οποίες δεν πρέπει να καταργηθούν, γιατί ανάλογες πρόνοιες δεν περιλαμβάνονται στον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο, και ως αποτέλεσμα τούτου θα δημιουργηθεί κενό ρυθμίσεων. Από την ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή, ανάλογο ενδεχόμενο δεν αναμένεται να δημιουργηθεί με την κατάργηση προνοιών που περιλαμβάνονται στους δημοτικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως αναβληθεί η προώθηση στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση από αυτή της πρότασης νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, να επιτευχθεί τροποποίηση των διατάξεων του τελευταίου, έτσι ώστε οι πρόνοιες των κανονισμών οι οποίες ενδεχομένως θα καταργούνταν με την ψήφιση της πρότασης νόμου, που αναβάλλεται γι’ αυτό το σκοπό, να ενσωματωθούν στις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου και ταυτόχρονα οι εν λόγω πρόνοιες των κανονισμών να καταργηθούν.

Σημειώνεται ότι με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησε και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η επιτροπή προώθησε για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος μόνο τις δύο προτάσεις νόμου, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με όσα διημείφθησαν πιο πάνω και αφού προέβη σε νομοτεχνικές βελτιώσεις του κειμένου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου και των προτάσεων νόμου, όπως περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σε νόμους.

Η επιτροπή με την ευκαιρία αυτή καλεί τόσο την εκτελεστική εξουσία όσο και τις οργανώσεις των ποδηλατιστών όπως προβούν σε όλες τις ενέργειες, ώστε μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο υπό συζήτηση νόμος, ήτοι μέχρι την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, να ενημερωθεί πλήρως και κατάλληλα το κοινό για τις επιμέρους διατάξεις του.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή καλεί το αρμόδιο υπουργείο όπως προχωρήσει τάχιστα στις αναγκαίες τροποποιήσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον εκπρόσωπο αυτού ενώπιον της επιτροπής, ώστε, όταν τεθεί σε ισχύ ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος, να μην ισχύουν παράλληλες νομοθεσίες οι οποίες να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις αντίθετες με τον πιο πάνω νόμο, αλλά ούτε να παρουσιάζονται κενά ρυθμίσεων σε αυτόν.

28 Μαρτίου 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2011.

2. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου).

3. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου).

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων