Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, “Νέα Αγροτική Κίνησηκαι Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2016/2109/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους Lolium x boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο)».

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται η τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV και η αντικατάσταση των Παραρτημάτων ΙΙΙ και V των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε αφενός να προστεθούν νέα είδη κτηνοτροφικών φυτών στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας και αφετέρου να τροποποιηθεί η βοτανική ονομασία του είδους “λόλιον το υβρίδιο”.

Στο πλαίσιο της εξέτασης των κανονισμών οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ανέφεραν στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν πρόκειται αυτές να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της σχετικής Οδηγίας καθορίζεται ως προθεσμία ενσωμάτωσης των προνοιών της στο εθνικό δίκαιο η 31η Δεκεμβρίου 2017, όμως οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

21η Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων