Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους  
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Διευθυντή στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

Ειδικότερα, στις προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης σημείωσης, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

2. Διεύρυνση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων της θέσης, έτσι ώστε το επιστημονικό προσωπικό όλων των κλάδων του τμήματος να έχει τη δυνατότητα διεκδίκησής της.

3. Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την απαιτούμενη πενταετή τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, ώστε η πείρα αυτή να είναι δυνατόν να έχει αποκτηθεί είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και όχι κατά προτίμηση στη δημόσια υπηρεσία, όπως προβλέπεται στο ισχύον σχέδιο υπηρεσίας.

4. Τροποποίηση του απαιτούμενου προσόντος που αφορά την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, έτσι ώστε ο υποψήφιος, πέραν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, να κατέχει, διαζευκτικά, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή και συνοδεύουν τους κανονισμούς, η τροποποίηση αναφορικά με την απαίτηση εγγραφής στο ΕΤΕΚ κρίνεται αναγκαία κατόπιν σχετικής σύστασης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για να προχωρήσει σε ανάλογες τροποποιήσεις σε όλα τα σχέδια υπηρεσίας των διευθυντών των τμημάτων που υπάγονται στο εν λόγω υπουργείο.

Στο πλαίσιο εξέτασης των υπό συζήτηση κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις των κανονισμών. Περαιτέρω, αναφορικά με την τροποποίηση σε σχέση με την απαιτούμενη γνώση ξένης γλώσσας, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα περιλαμβάνονται στις επίσημες γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς η εκτελεστική εξουσία, στη βάση υλοποίησης σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει ως στόχο να περιλάβει ανάλογη πρόνοια σε όλα τα σχεδία υπηρεσίας που αφορούν θέσεις για τις οποίες απαιτούνται επιστημονικά προσόντα και για τις οποίες η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι υποχρεωτική.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις των κανονισμών, πρόσθεσε ότι η υφιστάμενη απαίτηση για δεκαετή τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία η πενταετής τουλάχιστον πείρα να προέρχεται κατά προτίμηση από τη δημόσια υπηρεσία κρίθηκε από αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως αντισυνταγματική και ως εκ τούτου η διαγραφή της εν λόγω πρόνοιας είναι επιβεβλημένη.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους κατά πόσο η απαιτούμενη δεκαετής μεταπτυχιακή πείρα ερμηνεύεται ως εργασιακή πείρα. Σχολιάζοντας τον πιο πάνω προβληματισμό, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι με βάση τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου η μεταπτυχιακή πείρα ερμηνεύεται ως εργασιακή πείρα και επισήμανε ότι η σαφής ερμηνεία του όρου μεταπτυχιακή πείρα διασφαλίζεται με τη σαφή λεκτική διατύπωση στη σχετική πρόνοια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, εισηγείται την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

21η Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων