Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €6.853.880 και έσοδα του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΘΟΚ θα προέλθουν από χορηγίες και συνεισφορές (€6.040.000), παραστάσεις και περιοδείες (€641.980), ενοίκια (€64.000) και διάφορες εισπράξεις (€107.900). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.071.099).

2. Λειτουργία σκηνών (€3.955.945).

3. Θεατρική ανάπτυξη (€1.506.515).

4. Αποπληρωμή δανείων (€60.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€260.321).

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ, ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών. Βασικότερη πηγή εσόδων του οργανισμού συνεχίζει να αποτελεί η κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται στα €5.800.000, ενώ, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, ποσό ύψους €1.506.515 προβλέπεται να διατεθεί για τη θεατρική ανάπτυξη.

Όπως ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε, τα τελευταία χρόνια ο ΘΟΚ έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας του, επιλύοντας πάγια και διαχρονικά προβλήματα. Προς το σκοπό αυτό καταργήθηκε ο μόνιμος θίασος, με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα για εργοδότηση στον οργανισμό μεγαλύτερου αριθμού ηθοποιών, κυρίως ανέργων. Ως εκ τούτου, αντί των ετήσιων συμβολαίων εργοδότησης που προσφέρονταν μέχρι πριν από τρία χρόνια, ο ΘΟΚ προσφέρει μεγαλύτερο αριθμό συμβολαίων μικρότερης διάρκειας σε περισσότερους ηθοποιούς και συντελεστές, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των θεατρικών παραγωγών.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, μέσω του σχεδίου επιχορηγήσεων των ιδιωτικών θεάτρων “Θυμέλη” παρατηρείται συνεχής αύξηση της ιδιωτικής θεατρικής δημιουργίας, καθότι περισσότερες ομάδες και θεατρικά σχήματα εξασφαλίζουν επιχορήγηση μέσω απόλυτα μετρήσιμων κριτηρίων.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος ανέφερε, ο ΘΟΚ δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα του οργανισμού να περιοδεύει στο εξωτερικό, γεγονός το οποίο έχει αποφέρει σημαντικά έσοδα στο ΘΟΚ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών του προϋπολογισμού, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα του σχεδίου επιχορηγήσεων των ιδιωτικών θεάτρων “Θυμέλη”, καθώς και οι σχεδιασμοί του οργανισμού για την εμπέδωση θεατρικής παιδείας και κουλτούρας.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία για το σχέδιο επιχορηγήσεων των ιδιωτικών θεάτρων “Θυμέλη”, για τα οποία η επιτροπή αναμένει την κατάθεση σχετικού γραπτού υπομνήματος εκ μέρους του ΘΟΚ.

Τοποθετούμενος επί των πιο πάνω θεμάτων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ΘΟΚ δήλωσε ότι με την εφαρμογή του νέου σχεδίου επιχορηγήσεων Θυμέληεπιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση στην κατανομή των επιχορηγήσεων προς τους δικαιούχους. Σημείωσε περαιτέρω ότι ο ΘΟΚ δεν καθορίζει το ύψος του συνολικού διαθέσιμου κονδυλίου για τις επιχορηγήσεις και η αρμοδιότητά του περιορίζεται στη διαχείριση του ποσού αυτού. Τέλος, αναφορικά με την εμπέδωση θεατρικής κουλτούρας και παιδείας, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι ο οργανισμός στηρίζει το σχολικό και ερασιτεχνικό θέατρο και διατηρεί δικό του τμήμα θεατρικής ανάπτυξης, μέσω του οποίου διοργανώνονται θεατρικά εργαστήρια και δραστηριότητες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

21η Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων