Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ONEK). Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση και μετονομασία του όρου «Εκτελεστικός Γραμματέας» του ΟΝΕΚ με τον όρο «Εκτελεστικός Διευθυντής». Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με την προτεινόμενη ρύθμιση θα αντικατοπτρίζονται καλύτερα τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και οι εξουσίες που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της εν λόγω θέσης, αφού ο Εκτελεστικός Γραμματέας είναι, σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο, το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΟΝΕΚ και προΐσταται των υπηρεσιών του.

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση ο νέος τίτλος της θέσης θα συνάδει με τους τίτλους των αντίστοιχων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία, καθώς και στους ημικρατικούς οργανισμούς.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του ΟΝΕΚ επισήμανε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δε θα επιφέρει οποιεσδήποτε αυξήσεις ούτε από πλευράς μισθοδοσίας ούτε από πλευράς οποιωνδήποτε συνταξιοδοτικών ή άλλων ωφελημάτων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και την ανάγκη προώθησης της προτεινόμενης ρύθμισης.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

20 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων