Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Λίνος Παπαγιάννης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, ώστε να μειωθεί το ποσό που καταβάλλεται ως δικαίωμα για την εξασφάλιση άδειας μηχανής “καζαντί” από διακόσια δέκα ευρώ (210) που ισχύει σήμερα σε είκοσι πέντε ευρώ (€25).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η προτεινόμενη τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σχετική υπόδειξη της Τεχνικής Επιτροπής Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου. Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε από την εν λόγω επιτροπή, το ύψος του δικαιώματος που καταβάλλεται για την εξασφάλιση άδειας μηχανής “καζαντί” δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, το οποίο ανέρχεται στα είκοσι πέντε ευρώ (€25).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση και συγκεκριμένα με τη μείωση του εν λόγω δικαιώματος, δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να επιβάλλεται ως φορολογία.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

20 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων