Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons - ICMP) (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Κωστής Ευσταθίου
Αδάμος Αδάμου Χρίστος Χρίστου
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας Προσχώρησης για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons - ICMP), η οποία υπογράφηκε στη Χάγη στις 14 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν Ε79.862, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Διεθνής Επιτροπή Αγνοουμένων συστήνεται ως διεθνής οργανισμός με πλήρη διεθνή νομική προσωπικότητα, με σκοπό να εξασφαλίσει τη συνεργασία κυβερνήσεων και άλλων αρχών για τον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων συνεπεία ένοπλων συγκρούσεων, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και άλλων ακούσιων λόγων και να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή. Η εν λόγω επιτροπή στηρίζει επίσης το έργο άλλων οργανισμών και τις προσπάθειές τους, ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού στις δραστηριότητές της και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατάλληλων αναμνηστικών τελετών αφιερωμένων στους αγνοουμένους. Επιπρόσθετα, στη σύμβαση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας, τις εξουσίες, τον καθορισμό της έδρας και τον τρόπο χρηματοδότησης της πιο πάνω επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι κρίθηκε σκόπιμο όπως η Δημοκρατία προσχωρήσει στη Διεθνή Επιτροπή Αγνοουμένων για σκοπούς που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον αναφορικά με τα θέματα των αγνοουμένων μας. Όπως ο ίδιος συμπλήρωσε, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη στην οποία θα μπορούσε η εν λόγω επιτροπή να συνδράμει στο θέμα αυτό, όμως ενδεχομένως να παρουσιαστεί ευκαιρία στο μέλλον η Δημοκρατία να μπορεί να αξιοποιήσει την εν λόγω επιτροπή. Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι η Διεθνής Επιτροπή Αγνοουμένων συστάθηκε με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον το 1996 στη Σύνοδο Κορυφής των G-7 στη Λυών της Γαλλίας, αρχικά για να εξασφαλιστεί η συνεργασία των κυβερνήσεων προς εντοπισμό των αγνοουμένων από τις συγκρούσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ αργότερα η δράση της επεκτάθηκε στις περιοχές που πλήγηκαν από το τσουνάμι το Δεκέμβριο του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και αλλού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

 

20ή Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων