Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΕΣΚ για το 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €38.368.732 και συνολικά έσοδα ύψους €29.658.500, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη μεταπώληση σιτηρών (€29.200.000), την παροχή υπηρεσιών (€30.000), ενοίκια και δικαιώματα (€42.000), καθώς και από τόκους (€108.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι συνολικές δαπάνες της ΕΣΚ για το οικονομικό έτος 2018 ανέρχονται στα €38.368.732, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €40.611.039 που είχαν προϋπολογισθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2017. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μισθοδοσία υπαλλήλων (€2.713.130), τη μισθοδοσία ωρομίσθιου προσωπικού (€2.795.239), λειτουργικές δαπάνες (€1.770.462), αγορά σιτηρών (€27.002.500) και αποπληρωμές δανείων εσωτερικού (€1.400.000).

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €8.730.212 αναμένεται να καλυφθεί από το ταμειακό απόθεμα της ΕΣΚ, το οποίο κατά την 31ηη Δεκεμβρίου 2017 υπολογίστηκε στα €12.296.747.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος της ΕΣΚ δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής έχει λάβει όρους εντολής κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση και μετεξέλιξη της ΕΣΚ. Συναφώς, στον προϋπολογισμό της ΕΣΚ για το 2018 περιλαμβάνονται σχετικές πρόνοιες για σχέδια εθελούσιας εξόδου τόσο του μόνιμου όσο και του ωρομίσθιου προσωπικού. Τα σχέδια εθελούσιας εξόδου έχουν καταρτιστεί στη βάση των αντίστοιχων σχεδίων που είχαν εφαρμοστεί στην ΕΣΚ κατά το 2005 και συναφώς έχουν ετοιμαστεί σχετικοί κανονισμοί οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Βουλή, ενώ οι αποζημιώσεις που θα παραχωρηθούν στο προσωπικό της ΕΣΚ μέσω των συγκεκριμένων σχεδίων αναμένεται να ανέλθουν στις €100.000.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, η ΕΣΚ έχει ήδη προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη μεταβίβαση των εμπορικών εργασιών της επιτροπής σε ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση της αποθήκευσης σιτηρών στη Λεμεσό (silo).

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι το ταμείο συντάξεων της ΕΣΚ παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €19.400.000 με έτος αναφοράς το 2016, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το αποθεματικό της επιτροπής, αλλά και από ενδεχόμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης επί των προνοιών του προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ζήτησαν στοιχεία για τη μεταρρύθμιση και τη μετεξέλιξη της ΕΣΚ, για τα οποία η επιτροπή αναμένει την κατάθεση σχετικού γραπτού υπομνήματος εκ μέρους της ΕΣΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και εν αναμονή της κατάθεσης των πιο πάνω στοιχείων, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων