Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €41.677.780 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€36.403.600), από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους (€797.070), από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (€2.500.000) και από άλλες πηγές (€1.977.060).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΑ στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:

1. Διαχειριστικά έξοδα/συντήρηση (€13.062.312).

2. Χορηγίες (€14.176.588).

3. Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων (€11.813.850).

4. Αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων (€2.225.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες (€400.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι βασικότερες παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι οι ακόλουθες:

1. Αύξηση εσόδων από άλλες πηγές.

2. Μείωση των κατασκευαστικών έργων.

3. Δημιουργία ειδικού άρθρου για τον εθελοντισμό.

4. Υπογραφή πρωτοκόλλων με άλλα κράτη.

5. Αναβάθμιση του γνωσιολογικού επιπέδου των προπονητών, των αθλητικών διοικητικών αξιωματούχων και των λειτουργών των ομοσπονδιών μέσω της Ακαδημίας Αθλητισμού.

6. Βελτίωση του προγράμματος για την παραχώρηση γυμναστών στην Εθνική Φρουρά.

7. Διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στους κυριότερους δήμους της Κύπρου.

8. Προώθηση του αθλητικού τουρισμού.

Σημειώνεται ότι η κρατική χορηγία προς τον ΚΟΑ παρουσιάζει για το έτος 2018 αύξηση ύψους €8.359.600, σε σύγκριση με το έτος 2017, λόγω της κάλυψης δαπανών που αφορούν την ανέγερση νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό (€7.263.600), την πρόσθετη χορηγία για συντήρηση του Τσίρειου Σταδίου (€100.000), όπως και πρόσθετη χορηγία σε διάφορα κονδύλια (€996.000).

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στην προϋπολογισθείσα κρατική χορηγία περιλαμβάνεται πρόνοια για:

1. συντήρηση του Τσίρειου Σταδίου (€2.000.000) και

2. εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους και κυρίως για τη βελτίωση των υποδομών των ποδοσφαιρικών γηπέδων (€1.500.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ δήλωσε αναφορικά με την ανέγερση του νέου γηπέδου της Λεμεσού ότι αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του έτους 2020. Όπως ο ίδιος σημείωσε, υπάρχουν δύο προσφορές οι οποίες αξιολογούνται και, εφόσον δεν προκύψουν άλλες καθυστερήσεις, εντός δύο μηνών θα κατακυρωθεί η προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη και θα αρχίσει η ανέγερση.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ έχει περιληφθεί πρόνοια και για τη συντήρηση του Τσίρειου Σταδίου, το οποίο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και μετά την ανέγερση του νέου γηπέδου, για την κάλυψη των αναγκών άλλων αθλημάτων.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σειρά ερωτημάτων μεταξύ άλλων για τη στήριξη του κοινωνικού αθλητισμού, την κάρτα φιλάθλου, το νέο γήπεδο Λεμεσού, το Τσίρειο Στάδιο, τον οικονομικό έλεγχο των ομοσπονδιών, τα σχέδια επαγγελματικής αποκατάστασης των αθλητών, την πολιτική για πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα, τη στήριξη των προσφυγικών σωματείων και την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού η επιτροπή αναμένει την κατάθεση σχετικού γραπτού υπομνήματος από τον ΚΟΑ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και εν αναμονή της κατάθεσης των πιο πάνω στοιχείων, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων