Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2017 Νόμος του 2018» και «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΣΕΕΕ για το 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €949.059 και έσοδα ύψους €811.359 και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €917.669 και έσοδα ύψους €820.854.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τόσο ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 όσο και για το 2018 παρουσιάζουν έλλειμμα, το οποίο θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου του ΣΕΕΕ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ΣΕΕΕ για τα έτη 2017 και 2018 θα προκύψουν κυρίως από την έκδοση ετήσιων αδειών και προϋπολογίζονται σε €450.000 και €490.000, αντίστοιχα.

Με βάση τους προτεινόμενους προϋπολογισμούς, οι κυριότερες δαπάνες του ΣΕΕΕ για τα έτη 2017 και 2018 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

  2017 2018

1. Μισθοδοσία υπαλλήλων

€427.494 €443.952

2. Λειτουργικές δαπάνες

€90.976 €82.766

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/Έρευνες

€117.000 €65.800

4. Αγορά εξοπλισμού και προγράμματα Η/Υ

€25.000 €25.000

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€20.000 €20.000

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά προϋπολογισμούς, λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε στον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθούνταν για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΕΕΕ δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού του συμβουλίου για το έτος 2017.

Συναφώς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΕΕ ενώπιον της επιτροπής, με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κάθε προϋπολογισμός του ΣΕΕΕ πρέπει να κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως κατ’ εξαίρεση ο προϋπολογισμός του ΣΕΕΕ για το έτος 2017 υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με τον προϋπολογισμό του για το έτος 2018.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του ΣΕΕΕ απάντησε σε σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στην πειθαρχική διαδικασία εναντίον των εμπλεκόμενων μελών του ΣΕΕΕ στην υπόθεση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των νομοσχεδίων, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων