Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €57.185.605 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους. Τα έσοδα του ΚΟΤ για το 2018 θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€55.000.000), δικαιώματα χορήγησης αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και άσκηση τουριστικών επαγγελμάτων (€515.605), διαχείριση υποστατικών του οργανισμού (€1.400.000) και από άλλες πηγές (€270.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΤ αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€10.159.702).

2. Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.096.500).

3. Προβολή και δημοσιότητα (€27.549.953).

4. Οργάνωση και ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος (€4.025.000).

5. Ευρωπαϊκά προγράμματα (€4.285.000).

6. Δράσεις διασφάλισης ποιότητας (€1.466.000).

Η διαφορά ύψους 2.185.605 που προκύπτει μεταξύ των προβλεπόμενων δαπανών και της κρατικής χορηγίας θα καλυφθεί από έσοδα του οργανισμού από ίδιες πηγές.

Σημειώνεται ότι μαζί με τον προϋπολογισμό κατατέθηκε στην επιτροπή και η έκθεση συμμόρφωσης στις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2015.

Ο αντιπρόεδρος του οργανισμού δήλωσε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής ότι ο τουριστικός τομέας παρουσιάζει ανοδική τάση λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, καθώς και των αυξημένων εσόδων τα οποία προκύπτουν λόγω αυτής. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης συνέβαλαν οι ενέργειες τόσο του αρμόδιου υπουργείου όσο και του ΚΟΤ, του διαχειριστή των αεροδρομίων, αλλά και των υπόλοιπων οργανωμένων φορέων που σχετίζονται με τον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε στην επίτευξη καλύτερης αεροπορικής σύνδεσης της χώρας, η οποία εξυπηρετείται στο παρόν στάδιο από 70 αεροπορικές εταιρείες και έχει συνδεσιμότητα με πέρα από 120 πόλεις παγκοσμίως.

Επιπρόσθετα, έχει επιτευχθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η διείσδυση σε νέες αγορές όπως αυτές της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, καθώς και σε χώρες του Αραβικού Κόλπου, περιοχές από τις οποίες προέρχεται ποιοτικός τουρισμός. Πέραν των πιο πάνω, θετική πορεία παρουσιάζει και ο θεματικός τουρισμός και ειδικότερα ο αθλητικός, ο συνεδριακός, ο γαμήλιος και ο εκπαιδευτικός τουρισμός.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα ο μελλοντικός ρόλος του ΚΟΤ, λαμβανομένης υπόψη της πρόθεσης της κυβέρνησης για δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, με βάση νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και συζητείται από την επιτροπή.

Μέλη της επιτροπής ζήτησαν επίσης ενημέρωση μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Τη δαπάνη και τα έσοδα ανά τουρίστα.

2. Τη στελέχωση του ΚΟΤ.

3. Τις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν από εξωγενείς παράγοντες, καθώς και από τα πρόσφατα γεγονότα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Τις επιπτώσεις των all-inclusive πακέτων που παρέχονται από τουριστικούς πράκτορες.

5. Την κτιριακή υποδομή του ΚΟΤ.

Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, αλλά και άλλα επιμέρους ζητήματα που είχαν τεθεί κατά τη συζήτηση, η επιτροπή αναμένει την κατάθεση εκ μέρους του ΚΟΤ σχετικού γραπτού υπομνήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της και εν αναμονή της κατάθεσης των πιο πάνω στοιχείων, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

13 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων