Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το οικονομικό έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €33.197.250 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€28.597.250) και από άλλες δραστηριότητες (€4.600.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΡΙΚ για το έτος 2018 αφορούν δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό (€13.621.010), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.694.800), έξοδα προγραμμάτων (€15.145.190), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.786.250), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€810.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€140.000).

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το 2018 έχει καταρτιστεί στη βάση των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το 2017.

Αναλύοντας περαιτέρω τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι ποσοστό πέραν του 85% των προϋπολογιζόμενων δαπανών προορίζεται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχει αδυναμία απορρόφησης των αυξήσεων σε υφιστάμενα κεφάλαια του προϋπολογισμού, οι οποίες προήλθαν από πολιτειακές αποφάσεις και αφορούν αυξήσεις στα κονδύλια για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τους μισθούς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, η επιτροπή έθεσε σωρεία ερωτημάτων τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τη στελέχωση του ιδρύματος, την απασχόληση συνεργατών αορίστου χρόνου, την αύξηση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό, τα έξοδα φιλοξενίας, τα έξοδα μηχανογράφησης, τους νομικούς συμβούλους, την αξιολόγηση των προγραμμάτων, το Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ και τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι το ΡΙΚ κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή απαντήσεις επί των τεθέντων από μέλη της επιτροπής ερωτημάτων με δύο επιστολές ημερομηνίας 6 και 12 Μαρτίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων