Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΕλΕπ για το 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €889.318 και έσοδα ύψους €811.455, τα οποία θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€100.000), από χορηγία από τους νόμιμους ελεγκτές και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας που διεξάγουν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος (€577.405), από χορηγία από αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας (€83.003) και από χορηγία από νόμιμους ελεγκτές και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας (€51.047).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΑΔΕΕλΕπ για το 2018 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€38.378).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€409.130).

3. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€16.220).

4. Εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια (€95.030).

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€289.510).

6. Μεταβιβάσεις εξωτερικού (€13.000).

7. Αγορά εξοπλισμού (€20.200).

8. Αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού (€7.850).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΕλΕπ για το 2018 παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €77.864, το οποίο θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Γενικού Λογιστηρίου για το 2018.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ δήλωσε ότι ο υπό εξέταση προϋπολογισμός αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισμό της ΑΔΕΕλΕπ που κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τη δημιουργία της, η οποία με βάση τον περί Ελεγκτών Νόμο καθορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των νόμιμων ελεγκτών, των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και των αναγνωρισμένων σωμάτων ελεγκτών.

Περαιτέρω, η ίδια αξιωματούχος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ΑΔΕΕλΕπ λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και στο παρόν στάδιο είναι αναγκαίο να τεθούν οι βάσεις και να στελεχωθεί με προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και η επίτευξη του ρόλου της. Συναφώς, στον εν λόγω προϋπολογισμό προβλέπεται η ίδρυση έξι νέων θέσεων για τη δημιουργία οργανικής δομής, προκειμένου η ΑΔΕΕλΕπ να λειτουργεί με δικό της προσωπικό, αντί με προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου, πρακτική η οποία εφαρμόζεται στο παρόν στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων