Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €393.392.020 και συνολικά έσοδα ύψους €349.441.000, τα οποία θα προέλθουν από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (€317.202.000), διασύνδεση (€23.654.000) και άλλα έσοδα (€8.585.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν ειδικότερα τα εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού (€111.088.000).

                   2. Τρέχουσες δαπάνες (€134.395.020), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€10.333.000),

β. έξοδα πωλήσεων (€11.407.000),

γ. φορολογία (€7.200.000),

δ. άλλα έξοδα λειτουργίας (€104.035.010), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από τρίτους/συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (€16.361.000), εξασφάλιση περιεχομένου και άλλες δαπάνες υπηρεσίας Cytavision (€24.750.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (€11.500.000), έξοδα διασύνδεσης (€9.400.000), ηλεκτρισμό (€7.000.000), συντήρηση υποβρύχιων καλωδίων και κυκλωμάτων (€5.277.000), αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση (€7.000.000) και έξοδα αδειών λειτουργίας (€5.144.000) και

ε. τόκους και χρηματοδοτικά έξοδα (€1.190.010).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€73.484.000) κυρίως για την κάλυψη αναγκών σχετικά με:

α. το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€11.494.000),

β. τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€10.883.000),

γ. τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€10.011.000),

δ. τις πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών (€8.145.000),

ε. τα τηλεπικοινωνιακά τερματικά (€6.500.000) και

στ. τα κτίρια και την υποδομή ασφάλειας (€5.089.000).

                 4. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€10.000.000).

                5. Εξοπλισμό για μεταπώληση (€25.000.000).

                6. Επενδύσεις (€17.275.000).

                7. Απρόβλεπτες δαπάνες (€2.550.000).

                8. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Συντάξεως (€19.600.000).

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι προτεραιότητα του διοικητικού συμβουλίου παραμένει η μεγιστοποίηση της αξίας της ΑΤΗΚ, η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς της και η καθοριστική συνεισφορά της στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Η ΑΤΗΚ, εστιάζοντας στην ενίσχυση της τεχνολογικής της υπεροχής και την καινοτομία, προβαίνει σε ουσιαστικές και προσεκτικά μελετημένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών και ενισχύουν τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

Περαιτέρω, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή, μεταξύ άλλων, για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του οργανισμού που αφορούν την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών, τη Cyta Hellas, την υπηρεσία Cytavision, το Σχέδιο Συντάξεων Προσωπικού, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, καθώς και για την ανάγκη προστασίας του παραδοσιακού κύκλου εργασιών της ΑΤΗΚ και την εξεύρεση σημαντικών εναλλακτικών πηγών εσόδων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η επιτροπή έθεσε σωρεία ερωτημάτων και ζήτησε την κατάθεση διευκρινίσεων για επιμέρους ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη στελέχωση και τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΗΚ, τη Cyta Hellas, τη Cytavision, τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας της ΑΤΗΚ, καθώς και τα κονδύλια διαφήμισης και χορηγιών, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή της ΑΤΗΚ ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων