Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού  
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.795.767 και έσοδα του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΥΠΕ για το έτος 2018 αφορούν αποδοχές προσωπικού (€2.088.158), αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€239.500), καθώς και άλλες διοικητικές δαπάνες (€452.509).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ΚΥΠΕ για το έτος 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Έσοδα από συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών κ.ά.: €250.000).

2. Έσοδα από το κράτος:

α. Συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των κρατικών/πολιτειακών φορέων: €350.172.

β. Διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση: €94.681.

3. Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες: €25.000.

4. Δημόσια ενίσχυση του πρακτορείου: €2.075.914.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ έχει καταρτιστεί κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου Εσωτερικών και στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών και σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

13 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων