Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €5.990.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την έκδοση αδειών κυνηγιού και κατοχής όπλων (€3.390.000), την έκδοση αδειών χρήσης κυνηγετικών σκύλων (€234.000), από χορηγίες (€2.070.900) και από την επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών (€283.000).

Οι συνολικές δαπάνες του ταμείου για το έτος 2018 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού (€3.046.786).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€956.380), οι οποίες θα καλύψουν κυρίως:

α. λειτουργικά έξοδα μη γραφειακών χώρων (€198.720),

β. την αγορά καυσίμων/λιπαντικών (€200.000),

γ. την αγορά ζωοτροφών (€170.000),

δ. τη βελτίωση των βιοτόπων (€200.000).

3. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€269.800).

4. Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€50.000).

5. Χορηγία σε κυνηγετικές οργανώσεις και ομοσπονδίες (€40.000).

6. Αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων (€252.010).

7. Αγορά εξοπλισμού (€56.510).

8. Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (€370.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα που προέρχονται από κρατική χορηγία θα καλύψουν μεταξύ άλλων την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αφορούν κυρίως τη δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας, τη συντήρηση και τη διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων που βρίσκονται εντός και εκτός των ζωνών ειδικής προστασίας, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων, τη δημιουργία βιοτόπων, τη φύλαξη των πουλιών, καθώς και την προώθηση ερευνών, δραστηριοτήτων και μέτρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους για την προστασία και τη διατήρηση των άγριων πτηνών.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με το κονδύλι που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από κοινοτικούς πόρους.

Συναφώς, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας δήλωσε ότι το συγκεκριμένο κονδύλι αναμένεται να καλύψει κυρίως τη δημιουργία σταθμού δακτυλίωσης στον Ακάμα, καθώς και την αναβάθμιση του κέντρου περίθαλψης και αποκατάστασης της άγριας ζωής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων