Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και στις 12 Μαρτίου 2018. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €35.736.663 και έσοδα ύψους €30.406.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€19.471.000), την εκμίσθωση του λιμανιού Λεμεσού (€9.150.000), καθώς και από επενδύσεις και τόκους τραπεζών (€1.325.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες της ΑΛΚ για το 2018 αφορούν τακτικές δαπάνες ύψους €19.708.623, κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €15.461.040 και απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €567.000. Ως εκ τούτου, στον προϋπολογισμό της ΑΛΚ για το έτος 2018 παρουσιάζεται τελικό έλλειμμα ύψους €5.330.663.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες δαπάνες της Αρχής για το 2018 όπως αυτές περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό αφορούν τα ακόλουθα:

1. Σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων της Αρχής (€1.500.000).

2. Λιμενικός μηχανικός εξοπλισμός (€1.159.550).

3. Διαμόρφωση του θαλάσσιου χώρου του λιμανιού της Πάφου (€1.400.000).

4. Κατασκευή κρηπιδωμάτων στο λιμάνι του Βασιλικού (€5.000.000).

5. Μελέτη για τη δημιουργία νέου βιομηχανικού λιμανιού (€1.200.000).

6. Μηχανογράφηση (€1.947.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων για διάφορα θέματα, τα οποία ακολούθως υποβλήθηκαν στο αρμόδιο υπουργείο και στην ΑΛΚ γραπτώς. Τα ερωτήματα αφορούσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης του προσωπικού της ΑΛΚ.

2. Τη δομή, καθώς και το οργανόγραμμα της ΑΛΚ, με βάση το νέο ρόλο που καλείται να επιτελέσει.

3. Τη βιωσιμότητα της ΑΛΚ, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού, καθώς και την ανάληψη του νέου της ρόλου.

4. Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΛΚ τα τελευταία χρόνια πριν και μετά την ιδιωτικοποίηση ορισμένων υπηρεσιών, καθώς και ενημέρωση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού.

5. Το συνολικό κόστος για την αγορά υπηρεσιών νομικών συμβούλων και το κόστος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στα λιμάνια.

6. Το στρατηγικό σχεδιασμό για το λιμάνι της Λάρνακας.

Σημειώνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο διαβίβασε γραπτώς, με επιστολή ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2018, απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα και τεθέντα ζητήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

13 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων