Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ηλίας Μυριάνθους
Χριστάκης Τζιοβάνης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να διορθωθούν λάθη, τα οποία παρεισέφρησαν κατά την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας το 2013 με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 [Νόμος αρ. 100(Ι) του 2013], και αφορούν τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ενώπιόν της η επιτροπή, ο τροποποιητικός νόμος του 2013 περιλαμβάνει τα ακόλουθα, τα οποία εκ παραδρομής περιλήφθηκαν σε αυτόν:

1. Αφαίρεση της διάταξης που προέβλεπε μέγιστο τέλος κυκλοφορίας μέχρι €300 στα παλαιά οχήματα.

2. Υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας όλων των παλαιών οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με βάση το σχετικό πίνακα του νόμου, που αφορά μόνο την κατηγορία οχημάτων Μ1.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η τροποποίηση προτείνεται να ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014 για σκοπούς διόρθωσης του λάθους από την ημερομηνία της ισχύος του υπό αναφορά τροποποιητικού νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών συμφώνησε με την τροποποίηση και ενημέρωσε την επιτροπή πως, παρά την εκ παραδρομής τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας το 2013, το μηχανογραφημένο σύστημα του τμήματός του ποτέ δε συμμορφώθηκε με τις πρόνοιες της σχετικής τροποποίησης και ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων γινόταν, χωρίς στην ουσία να υπολογίζονται οι πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, το τέλος κυκλοφορίας που καλούνταν να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες των παλαιών οχημάτων μετά τη σχετική τροποποίηση τη νομοθεσίας το 2013 δε διαφέρει από αυτό που κατέβαλλαν πριν από την σχετική τροποποίηση ούτε από αυτό που θα καταβάλλουν μετά τη διόρθωση που προτείνεται με την πρόταση νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων