Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Μαριέλλα Αριστείδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Αννίτα Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 Δεκεμβρίου 2017 από την πρόεδρο της επιτροπής κ. Στέλλα Κυριακίδου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου 2018.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και Επίτροπος Νομοθεσίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, ώστε αυτός να συνάδει με τις ρυθμίσεις του περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικού) Νόμου του 2011, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία (2010-2020). Σημειώνεται ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και υπογράφτηκε από το μόνιμο αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εναρμονίζουν την υφιστάμενη νομοθεσία με ανάλογες ισχύουσες ρυθμίσεις, αφού οι υφιστάμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναχρονιστικές και η χρήση τους παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων αυτών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε στην επιτροπή ότι ήδη από πλευράς του υπουργείου προωθείται ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας με την ετοιμασία σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής χαιρέτισαν την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία συντελείται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου. Όπως τόνισαν περαιτέρω οι ίδιοι, υφίσταται άμεση ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης αναχρονιστικής νομοθεσίας, ώστε αυτή να συνάδει με όλες τις δεσμευτικές διεθνείς συμβάσεις που κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επισήμαναν ότι με την υπό αναφορά πρόταση νόμου ρυθμίζονται μόνο θέματα που σχετίζονται με τις ορολογίες και όχι με την ουσία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να τερματιστεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, ώστε αυτό να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση του σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ρυθμίζει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία.

6 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων